Privacyverklaring LEAD

Wij beloven dat jij centraal staat in alles wat wij doen. Het is ons doel jou te helpen bij het ontwikkelen van jezelf en hierin je vertrouwen te behouden. Wij gaan respectvol en sensitief om met de informatie die je in ons systeem opslaat. Wij geven je controle over deze gegevens en maken niets hier van bekend aan derden en doen alles wat we kunnen om deze gegevens te beschermen.

Gegevens die we verwerken wanneer u LEAD gebruikt

 • Wanneer u gebruik maakt van LEAD om uw ontwikkeling een boost te geven door een van onze assessments en profielen in te vullen slaan wij de volgende gegevens op:
 • De antwoorden die u geeft zodat we uw profile kunnen genereren.
 • De datum waarop je inlogt zodat we een tijdslijn kunnen maken.
 • Het team waar u deel van uit maakt.
 • De persoonsgegevens die u zelf opslaat (naam, achternaam, team, eventueel functie, geslacht opleidingsniveau).
 • Wij bewaren uw gegevens 5 jaar zodat we je een complete ontwikkelcurve kunnen laten zien.
 • U kunt enkel uw ingegeven resultaten zien en het team overzicht met als doel ontwikkeling en werkplezier te bespreken met collega‚Äôs.
 • Er zijn 4 betrokkenen die uw gegevens kunnen inzien. Jij zelf, je teamleider, je HR manager en de administrator van LEAD zelf.
 • U heeft enkel inzicht in uw persoonlijke gegevens en antwoorden, in het team overzicht kun u de gemiddelde zien van het team anoniem.
 • Uw teamleider heeft enkel inzicht in de resultaten binnen het team met als doel talent te stimuleren en werkplezier te bevorderen.
 • Uw HR manager heeft vertrouwelijk toegang tot de resultaten van de organisatie met als doel de organisatie te begeleiden in haar ontwikkeling.
 • Data wordt niet verstrek aan derden, data wordt veilig opgeslagen in de account van de organisatie in het LEAD platform.
 • U kan te alle tijden aangeven dat uw gegevens moeten worden verwijderd door een mail te sturen naar persoongegevens@leadyourteam.nl . Je Leidinggevende en HR manager worden dan op de hoogte gesteld en je gegevens worden verwijderd.
 • Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van it partijen die uw gegevens bewaren. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden met uw gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Deze partijen zijn gevestigd binnen Nederland en vallen onder Nederlandse wetgeving. De data staat fysiek op Nederlandse servers.

Waarom we deze gegevens verwerken

 • We verwerken deze gegevens voor de doeleinden die worden hier worden beschreven:
 • Uw ontwikkeling inzichtelijke en overzichtelijk te presenteren.
 • Talenten binnen uw organisatie maximaal tot hun recht te laten komen.
 • Leer- en ontwikkel behoefte bespreekbaar te maken binnen uw team en de organisatie
 • Uw organisatie in staat te stellen haar mensen zo goed mogelijk te begeleiden en duurzaam te ontwikkelen.
 • Vraagstukken binnen teams en afdelingen snel en accuraat in beeld te beengen en hierover met elkaar in gesprek gaan.
 • Analyses en metingen uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe onze services worden gebruikt.
 • Analyse wat de impact en het resultaat is van trainingen en begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Het LEAD privacy Team